Igluurile din Mangalia, verificate de DSP. Polițiștii au aplicat o amendă în valoare de 1.000 de lei

0
446

Direc­ția de Sănă­ta­te Publi­că din Con­stan­ța a veri­fi­cat igluu­ri­le ce apar­ți­neau unui res­ta­u­rant din Man­ga­lia. În plus, la ace­la­şi agent eco­no­mic a fost în con­trol și Poli­ția Man­ga­lia.

DSP Con­stan­ța a fost în con­trol zile­le tre­cu­te și a reco­man­dat ca igluul să fie des­co­pe­rit pe jumă­ta­te, pe toa­tă peri­oa­da cât inci­den­ța este pes­te 3, pen­tru a se înca­dra la mini-tera­se. Vom veri­fi­ca ulte­ri­or dacă agen­tul eco­no­mic res­pec­tă reco­man­dă­ri­le”, a decla­rat, pen­tru Focus PressTudo­rel Ene, pur­tă­to­rul de cuvânt al Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­că din Con­stan­ța.

În urma veri­fi­că­ri­lor efec­tu­a­te, ome­nii legii au decis să apli­ce agen­tu­lui eco­no­mic o sanc­țiu­ne con­tra­ven­țio­na­lă în valoa­re de 1000 de lei, potri­vit Inspec­to­ra­tu­lui Jude­țean de Poli­ție (I.P.J) Con­stanţa, ca urma­re a fap­tu­lui că agen­tul eco­no­mic nu res­pec­ta toa­te măsu­ri­le dis­pu­se în con­tex­tul pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus.

Mai mult, pe Focus Press.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply