Folk lângă șemineu — PE LA CASE LUMINATE, cu Maria Gheorghiu & Radu Grațianu [VIDEO]

0
267

Folk lângă șemineu — PE LA CASE LUMINATE, cu Maria Gheorghiu & Radu Grațianu.

Mier­curi, 23 decem­brie 2020, ora 20:00, ora Româ­ni­ei.

FOLK LANGA SEMINEUPE LA CASE LUMINATE.

Se apro­pie cea mai fru­moa­să săr­bă­toa­re de pes­te an, pli­nă de magie și culoa­re, săr­bă­toa­re aștep­ta­tă cu ini­mi­le des­chi­se și spe­ran­ța unor minuni care se pot întam­pla dacă avem cre­din­ță.

Ca în fie­ca­re an, Maria Ghe­or­ghiu și Radu Gra­ția­nu vă pre­gă­tesc un con­cert spe­cial PE LA CASE LUMINATE.

Vă aștep­tăm, să poves­tim des­pre Naș­te­rea Dom­nu­lui, des­pre Cră­ciun. Să cân­tăm colin­de și can­te­ce de iar­nă și să impo­do­bim bra­dul. Este un spec­ta­col unic într-un an și îl pre­gă­tim cu mul­tă dra­gos­te pen­tru voi.

Din păca­te, nu am reu­șit să facem rost de NICI un spon­sor, tele­foa­ne­le tac înde­lung… Sin­gu­ra solu­ție este cea cu dona­ție (suport artist), în con­tu­ri­le afi­șa­te… Cei care imi vor tri­mi­te mesaj pri­vat cu dona­ția, vor pri­mi link-ul unde va fi trans­mis con­cer­tul.

Pen­tru Roma­nia, în con­tul des­chis la Ban­ca Transil­va­nia pe nume­le:
GORGHIU MARIA — cod IBAN RO74 BTRL RONC RT00 M924 4302,
sau pen­tru cei din afa­ra țării, in con­tul în euro des­chis la Ban­ca Transil­va­nia pe nume­le: GORGHIU MARIA — Cod IBAN RO86 BTRL EURC RT00 M924 4301.


Man­ga­lia News, 15.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply