Echipa feminină de gimnastică a României este vicecampioană europeană

0
198

Echipa feminină de gimnastică a României este vicecampioană europeană.

Echi­pa Româ­ni­ei a obţi­nut meda­li­i­le de argint la Cam­pi­o­na­te­le Euro­pe­ne femi­ni­ne de gim­nas­ti­că artis­ti­că de la Mer­sin (Tur­cia), sâm­bă­tă, după ce domi­na­se cali­fi­că­ri­le de joi.

Româ­nia (Lari­sa Ior­da­che, Ioa­na Stăn­ci­u­les­cu, Sil­via Sfi­rin­gu, Anto­nia Duţă, Danie­la Tri­că) a tota­li­zat 154,496 punc­te, fiind depă­şi­tă cu puţin de Ucrai­na, care a obţi­nut aurul cu 154,663 punc­te. Pe locul al tre­i­lea s‑a cla­sat Unga­ria, cu 151,597.

În cali­fi­cări, Româ­nia a ocu­pat pri­mul loc, cu un total de 159,496 punc­te, urma­tă de Ucraina,154,896 punc­te şi Unga­ria, 154,129 punc­te.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe Radio Con­stan­ta, 19.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply