Doris Uglar: LA MULTI ANI, RADIO-TV-ARTHIS-BRUXELLES!

0
207

Doris Uglar: LA MULTI ANI, RADIO-TV-ARTHIS-BRUXELLES!

7 ani de cand te-ai nas­cut, 7 ani de cand ne des­chizi calea spre noi si noi ori­zon­turi…, iata-ne intr-un moment cand cei 7 ani de aca­sa si-au spus cuvan­tul.
Ai cres­cut fru­mos, te-ai for­mat ala­turi de o echi­pa de suflet care ti‑a fost mereu aproa­pe si care nu te‑a lasat nici o cli­pa sa aban­do­nezi, chiar daca une­ori momen­te deli­ca­te si-au facut loc…, am fost impre­u­na si am reu­sit.
Azi, esti de nein­lo­cu­it si de nein­vins si pen­tru asta iti mul­tu­mesc ca m‑ai lasat sa te invat, sa te citesc, sa te ascult si sa iti daru­iesc roa­de­le mun­cii mele de suflet prin repor­ta­je, inter­viuri, stiri din Roma­nia si toa­te inter­ven­ti­i­le mele de‑a lun­gul aces­tor fru­mo­si ani.

Sunt man­dra ca fac par­te din cele­bra echi­pa Radio-TV-Arthis-Bru­xe­l­les!

Mul­tu­mesc echi­pei, pen­tru cole­gi­a­li­ta­te si buna cola­bo­ra­re, mul­tu­mi­ri de suflet Car­men Dra­ghi­ci Hopar­tean si Liviu Hopar­tean, pen­tru acest pro­iect minu­nat care se chea­ma Radio-TV-Arthis si care, pen­tru mine, a deve­nit un mod de via­ta.

La Multi Ani, Radio-TV-Arthis!

Doris Uglar,
jur­na­list si rea­li­za­tor emi­siuni
Radio-TV-Arthis-Bru­xe­l­les
www.radioarthis.be

MN: La mulți ani, Radio-TV-Arthis-Bru­xe­l­les! Gân­duri bune, urări de sănă­ta­te și pro­iec­te fru­moa­se, în con­ti­nu­a­re, de la Man­ga­lia… News! Sun­tem și noi pe aici și vă sus­ți­nem cu mare drag, Doris Uglar! Vă îmbră­ți­șăm și vă iubim!  


Man­ga­lia News, 02.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply