Direcția Asistență Socială Mangalia distribuie pachetele lunare cu alimente aferente lunilor NOIEMBRIE și DECEMBRIE 2020, în perioada 21 — 23.12.2020

0
313

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia: Pache­te­le luna­re cu ali­men­te afe­ren­te luni­lor NOIEMBRIE și DECEMBRIE 2020 se vor dis­tri­bui în peri­oa­da 21.12.2020 — 23.12.2020, între ore­le 09.00 — 16.00, la cele 3 cen­tre de dis­tri­bu­i­re situ­a­te la:
BAZA SPORTIVĂ PESCĂRUȘ;
‑PIAȚA SATURN (FOSTUL MAGAZIN GEPETO);
SALA DE SPORT DE LA ȘCOALA GEN. NR.1.

Vă mul­țu­mim și vă aștep­tăm!

#Direc­ți­a­A­sis­ten­ță­So­ci­a­lă


Man­ga­lia News, 19.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply