De 1 Decembrie, Cascada Niagara va fi iluminată în culorile drapelului românesc!

0
260

De 1 Decembrie, Cascada Niagara va fi iluminată în culorile drapelului românesc!

Ziua Româ­ni­ei se săr­bă­to­reș­te și la Cas­ca­da Nia­ga­ra, gra­ție unei ini­ția­ti­ve a Amba­sa­dei Româ­ni­ei din Otta­wa și a emi­siu­nii ”Noi, Româ­nii”, rea­li­za­tă de timi­șo­rea­nul Raul Dud­nic.

La soli­ci­ta­rea emi­siu­nii noas­tre TV, Noi Româ­nii, Nia­ga­ra Par­ks Com­mis­sion a fost de acord să lumi­ne­ze cas­ca­da în culo­ri­le stea­gu­lui româ­nesc în onoa­rea Zilei Națio­na­le a Româ­ni­ei, în data de 1 Decem­brie, între ore­le 21.45 și 22.

Cites­te mai mult pe: pressalert.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply