Cum şi-au împărţit PNL, USR PLUS şi UDMR funcţiile. Marii perdanţi, după negocierile la de Vila Lac. Structura Guvernului Cîţu

0
237

PNLUSR PLUSUDMR au con­ve­nit asu­pra unei for­mu­le cu un Guvern con­dus de Flo­rin Cîţu, cu doi vice­pre­mi­eri, de la UDMR şi USR PLUS, res­pec­tiv Kele­men Hunor şi Dan Bar­na. Lide­rul PNL Ludo­vic Orban ar urma să pre­ia şefia Came­rei Depu­ta­ţi­lor, în timp ce USRPLUS ar putea pre­lua con­du­ce­rea Sena­tu­lui.

Struc­tu­ra Guver­nu­lui Cîţu. Ce minis­te­re revin fie­că­rui par­tid în par­te

Pre­mi­er: Flo­rin Cîțu (PNL).

Vice­pre­mi­eri: Dan Bar­na (USR PLUS), Kele­men Hunor (UDMR).

Minis­te­re PNL:
Minis­te­rul Apă­ră­rii
Minis­te­rul de Exter­ne,
Minis­te­rul Finanţe­lor,
Minis­te­rul de Inter­ne,
Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei,
Minis­te­rul Ener­gi­ei,
Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii,
Minis­te­rul Cul­tu­rii,
Minis­te­rul Mun­cii şi Pro­tec­ti­ei Soci­a­le.

Minis­te­re USR PLUS:
Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei,
Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor,
Minis­te­rul Sănă­tă­ţii,
Minis­te­rul Cer­ce­tă­rii, ino­va­ţi­ei şi digi­ta­li­ză­rii,
Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui şi IMM
Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne.

Minis­te­re UDMR:
Minis­te­rul Dezvol­tă­rii,
Minis­te­re­ul Mediu­lui, Ape­lor şi Pădu­ri­lor
Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui.

La împăr­țe­a­la de la Vila Lac, USRPLUS a pri­mit șefia Can­ce­la­ri­ei pre­mi­e­ru­lui, în timp ce UDMR a luat pos­tul de secre­tar gene­ral adjunct la SGG.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe romaniatv.net


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply