Colinde de Crăciun — Corul Naţional de Cameră Madrigal și Corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului [VIDEO]

0
344

Corul Naţio­nal de Came­ră Madri­gal — Colin­de de Cră­ciun (2014):

Frag­ment din con­cer­tul susţi­nut în decem­brie 2014 de „Corul Naţio­nal de Came­ră Madri­gal Marin Con­stan­tin” la Ate­ne­ul Român, sub baghe­ta diri­jo­ru­lui Anna Ungu­rea­nu, eve­ni­ment trans­mis de TVR1 și TVR HD.
00:00 — O, ce ves­te minu­na­tă — Dumi­tru Geor­ges­cu Kir­i­ac
02:57 — Ple­ca­rea magi­lor — Dumi­tru Geor­ges­cu Kir­i­ac
04:01 — Stea­ua sus răsa­re — Ioan Dumi­tru Chi­res­cu
06:00 — Astăzi s‑a năs­cut Hris­tos — Timo­tei Popo­vici
06:55 — Dom­nu­leț și Domn din Cer — Ghe­or­ghe Cucu.
________________________________________
Cora­la Armo­nia — Con­cer­tul de colin­de „Noap­te de Cră­ciun”:

Con­cer­tul de colin­de „Noap­te de Cră­ciun”, sus­ți­nut de Cora­la Armo­nia a Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui, la Ope­ra Româ­nă din Bucu­rești, eve­ni­ment trans­mis de TVR1.


Man­ga­lia News, 20.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply