Calea Ferată Oravița — Anina, 157 de ani de istorie | ”Semeringul bănățean”, cea mai spectaculoasă și veche cale ferată montană din România! [Foto/VIDEO]

0
304

Calea Fera­tă Ora­vi­ța — Ani­na. 157 de ani de isto­rie — Cea mai spec­ta­cu­loa­să și veche cale fera­tă monta­nă din Româ­nia!

Pe 15 decem­brie s‑au impli­nit 157 de ani de la inau­gu­ra­rea celei mai vechi căi fera­te monta­ne din Româ­nia! Momen­tan, călă­to­ri­i­le sunt opri­te pe calea fera­tă Ora­vi­ța — Ani­na, dato­ri­tă pră­bu­și­rii unui zid de spri­jin.

Calea fera­tă Ora­vi­ţa — Ani­na (1863) este cea mai veche cale fera­tă de mun­te din Româ­nia, dată în fun­cţiu­ne la 15 decem­brie 1863. Denu­mi­tă şi ‘Seme­rin­gul bănă­ţean’, ea este cea mai fru­moa­să şi spec­ta­cu­loa­să linie fera­tă de mun­te din sud-estul Euro­pei. ‘Dru­mul de fier’ are 14 tune­le săpa­te în stân­ca mun­te­lui şi 10 via­duc­te pes­te văi adânci.

Cu o lun­gi­me de 33,4 km, bătrâ­na cale fera­tă urcă de la 218 m alti­tu­di­ne (Ora­vi­ţa) la 558 m (Ani­na), cu o dife­renţă de nivel de 338 m, o pan­tă de încli­na­re de 20 la mie şi cur­be cu raze atât de strân­se (114 m).

Calea fera­tă oco­leș­te Mun­ții Ani­nei, prin Valea Jiti­nu­lui, pes­te care este și cel mai gran­di­os via­duct, Via­duc­tul Jitin, îna­lt de 35 m și lung de 230 m, având 5 des­chi­deri.

Inau­gu­ra­tă pen­tru călă­tori la 18 noiem­brie 1869, ‘bătrâ­na cale’ are 3 tron­soa­ne dis­tinc­te și 6 sta­ții. Prin fru­mu­se­țea pei­sa­ju­lui, ori­gi­na­li­ta­tea tra­se­u­lui și spec­ta­cu­lo­zi­ta­tea lucră­ri­lor teh­ni­ce, calea fera­tă Ora­vi­ța-Ani­na va fi mereu atrac­ția prin­ci­pa­lă a Bana­tu­lui Montan.

Pro­gra­mul tre­nu­lui este:
Ple­ca­re Ora­vi­ta — 11:15;
Ple­ca­re Ani­na   — 14:40.


Man­ga­lia News, 19.12.2020. (sur­sa: Bana­tul Montan).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply