ATENTIE, SOFERI! Transport agabaritic pe ruta Port Agigea – Parc eolian Peștera, județul Constanța

0
142

În peri­oa­da 04.12.2020 – 09.12.2020, se va des­fă­șu­ra un trans­port cu depă­șiri pe tra­se­ul:

PORT AGIGEADN39AA4OVIDIUDN2AMIHAIL KOGALNICEANUDN2ADC63DJ224MEDGIDIADJ222PESTERADC55PARC EOLIAN PESTERA.

Vehi­cu­lul trans­por­tă o con­fec­ție meta­li­că.

Lați­mea maxi­mă a vehi­cu­lu­lui este 3.3 m, vite­za de depla­sa­re urmând a fi adap­ta­tă con­di­ți­i­lor de tra­fic. Men­țio­năm că, în con­for­mi­ta­te cu OUG 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce, vite­za maxi­mă de depla­sa­re a vehi­cu­le­lor cu depă­siri este de 70 km/oră.

Eta­pe­le de des­fa­su­ra­re ale trans­por­tu­lui sunt sta­bi­li­te de poli­ția ruti­e­ră, care asi­gu­ră înso­ți­rea vehi­cu­lu­lui cu depă­șiri.

Trans­por­tul nu se va des­fă­șu­ra în peri­oa­de­le și pe sec­toa­re­le de drum pe care sunt sem­na­la­te feno­me­ne mete­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se, prin codu­ri­le gal­ben, por­to­ca­liu sau rosu.


Man­ga­lia News, 04.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply