ATENTIE, SOFERI! Transport agabaritic pe ruta Constanța, Poarta 7 — IMGB București

0
297

Transport agabaritic pe ruta Constanța, Poarta 7 — IMGB București.

În peri­oa­da, 28.12.2020 – 30.12.2020, se va des­fă­șu­ra un trans­port cu depă­șiri ale mase­lor și dimen­siu­ni­lor maxi­me admi­se pe traseul:

Con­stan­ța Poar­ta 7 – A4A2DN Cen­tu­ra Bucu­rești – IMGB (jud. Ilfov).

Vehi­cu­lul trans­por­tă un echi­pa­ment industrial.

Lăți­mea maxi­mă a vehi­cu­lu­lui este 5,10m, vite­za de depla­sa­re urmând a fi adap­ta­tă con­di­ți­i­lor de tra­fic. Men­țio­năm că în con­for­mi­ta­te OUG 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce vite­za maxi­mă de depla­sa­re a vehi­cu­le­lor cu depă­șiri este de 70 km/oră.

Foto: arhi­vă.

Eta­pe­le de des­fă­șu­ra­re ale trans­por­tu­lui sunt sta­bi­li­te de poli­ția ruti­e­ră. Vehi­cu­lul va fi înso­țit de auto­ve­hi­cu­le auto­ri­za­te și de echi­pa­je ale poli­ți­ei ruti­e­re. Trans­por­tul nu se va des­fă­șu­ra în peri­oa­de­le și pe sec­toa­re­le de drum pe care sunt sem­na­la­te feno­me­ne mete­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se, prin codu­ri­le gal­ben, por­to­ca­liu sau roșu.


Man­ga­lia News, 29.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply