ARCA TV: Treci la Cratiță, cu Mircea și Rareș — Episodul 1

0
262

ARCA TV: Treci la Cratiță, cu Mircea și Rareș — Episodul 1.

Povești spu­se la o tocă­ni­ță cum o făcea buni­ca. Povești des­pre copi­lă­rie, gus­turi, și mul­te alte rețe­te într‑o emi­siu­ne regi­za­tă de Lucian Bla­ga, din Hous­ton, în care Mir­cea Gro­za, din Zalău, spe­cia­list în gas­tro­no­mie româ­neas­că și arhe­o­log culi­nar, vă spu­ne secre­tul unei rețe­te cla­si­ce, tocă­ni­ța de pui, dar făcu­tă ”așe cum o făcea Buna”. Chef Rareș Bâdrea, din Mel­bo­ur­ne, prin­de găi­na și folo­seș­te cele mai bune ingre­dien­te găsi­te pe la el pe aco­lo, pe câmp, prin vecini și prin pia­ță.

Bonus: Mămă­li­ga cu ustu­roi, pro­mi­siu­nea lui Mir­cea că vor urma rețe­te com­ple­te, că ”așe i‑or zis socăci­țe­le, mătu­și­le și buni­ca. Să dea rețe­te­le mai depar­te cu tăte secre­te­le, să se păs­tre­ze, că alfel îi bai”. Des­pre post, mân­că­ruri de post, mân­ca­re sănă­toa­să, res­pec­ta­rea tra­di­ți­i­lor, a țăra­nu­lui român, sau des­pre sil­vo­i­ța din pru­ne bis­tri­țe­ne, ca supli­ment la zama de poa­me. Des­pre copi­lă­ria în care se mer­gea cu ”scri­ja­ua de pită proas­pă­tă, cufun­da­tă în bido­nul cu oloi de ruje, sau pita pră­ji­tă pe ploa­tăn”.

O emi­siu­ne pe care ROMÂNII nu tre­bu­ie să o rate­ze! “Treci la Cra­ti­ță”, Dumi­ni­că, 13 (cu noroc) Decem­brie, la ora 19.00, ora Româ­ni­ei, pe cana­lul de You­tu­be și Face­bo­ok Arca TV. E și pălin­că ca să mear­gă găti­tul, deci, Doam­ne dă bine, iubeas­că-vă Cel de Sus și să aveți sănă­ta­te!

•Pre­mie­ra are loc Dumi­ni­că, 6 dec. 2020.

MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga! Man­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Man­ga­lia News, 05.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply