ANAF a amânat operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN, pentru data de 11 ianuarie 2021

0
447

La soli­ci­ta­rea mediu­lui de afa­ceri, Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă a amâ­nat ope­ra­țio­na­li­za­rea Regis­tru­lui cen­tral elec­tro­nic pen­tru con­turi ban­ca­re și con­turi de plăți iden­ti­fi­ca­te prin IBAN, pre­vă­zu­tă ini­țial în data de 4 ianu­a­rie 2021, pen­tru data de 11 ianu­a­rie 2021.

ANAF_comunicat Regis­trul elec­tro­nic 11ian2021


Man­ga­lia News, 31.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply