Alegeri parlamentare 2020. MAE: Harta interactivă a secțiilor de votare din străinătate. Call center pentru diaspora

0
338

Alegeri parlamentare 2020. MAE: Harta interactivă a secțiilor de votare din străinătate. Call center pentru diaspora

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne a lan­sat har­ta inte­rac­ti­vă a sec­ți­i­lor de vota­re în stră­i­nă­ta­te și un call cen­ter dedi­cat ale­gă­to­ri­lor români din afa­ra țării pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2020.

Ale­gă­to­rii români cu domi­ci­li­ul sau reșe­din­ța în stră­i­nă­ta­te au la dis­po­zi­ție o linie tele­fo­ni­că pen­tru obți­ne­rea de infor­ma­ții uti­le pri­vind orga­ni­za­rea și des­fă­șu­ra­rea ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re din 5 și 6 decem­brie 2020 în stră­i­nă­ta­te: 004 021 431 2065. Linia tele­fo­ni­că, cu tarif nor­mal, este dis­po­ni­bi­lă 24 din 24 de ore în peri­oa­da 3 decem­brie 2020 (înce­pând cu ora 08.00) – 7 decem­brie 2020 (până la ora 20.00, ora Româ­ni­ei)”, ara­tă un comu­ni­cat de pre­să emis de MAE.

Mai mult, pe digi24.ro/alegeri-parlamentare-2020


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply