Aeroportul Henri Coandă are conexiune feroviară directă cu Gara de Nord București. Un bilet, doar 4 lei!

0
304

Înce­pând cu data de 13 decem­brie 2020, Aero­por­tul Henri Coan­dă are con­e­xiu­ne fero­vi­a­ră direc­tă cu Gara de Nord Bucu­res­ti. În fie­ca­re zi, 24 de ore din 24, un tren va ple­ca spre Gara de Nord, din coche­ta gară din fața Ter­mi­na­lu­lui Sosiri al aero­por­tu­lui, la fie­ca­re 40 de minu­te. Dura­ta călă­to­ri­ei este de apro­xi­ma­tiv 20 minu­te. Bile­te­le pot fi cum­pă­ra­te onli­ne, de la ghi­șe­e­le și auto­ma­te­le com­pa­ni­i­lor fero­vi­a­re sau chiar din tren, iar o călă­to­rie cos­tă 4 lei.

Tot­o­da­tă, CFR Călă­tori a pus în vân­za­re și abo­na­men­te luna­re și săp­tămâ­na­le pen­tru tre­nul către/dinspre Gara de Nord, la ghi­șe­e­le și auto­ma­te­le pro­prii. Abo­na­ment săp­tămâ­nal: 25 lei Abo­na­ment lunar: 85 lei.

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re, acce­sați www.cfrcalatori.ro.


Man­ga­lia News, 18.12.2020. (sur­sa: Bucha­rest Air­ports).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply