Accident cumplit, la ieşire din Mangalia: Rodica nu a avut nicio şansă! Martor la accident: ”Încerc să îmi revin, nu am văzut asa ceva în viața mea”

0
1306

Un acci­dent cum­plit a avut loc în aceas­tă după-ami­a­ză, în jurul orei 16.10, pe DN 39, la ieși­re din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia către Con­stan­ța. La faţa locu­lui au ajuns echi­pa­je de la Ambu­lanţă şi Poli­ţie. Oame­nii legii au sta­bi­lit fap­tul că un auto­tu­rism, con­dus de o feme­ie de 46 de ani, a ieșit în afa­ra păr­ții caro­sa­bi­le, răs­tur­nân­du-se.

Impac­tul a fost unul foar­te vio­lent, iar Rodi­ca B. nu a avut nicio şan­să. Cadre­le medi­ca­le au fost nevo­ite să declare dece­sul feme­ii.

Potri­vit pri­me­lor infor­ma­ţii, Rodi­ca B. lucra ca şi casie­ră la un maga­zin de mate­ri­a­le de con­struc­tii și ame­na­jări inte­ri­oa­re. Ter­mi­na­se mun­ca şi se ducea spre casă, în loca­li­ta­tea 23 August. Din păca­te, aces­ta a fost ulti­mul drum. Mar­to­rii spun că feme­ia ar fi avut vite­ză, a pier­dut con­tro­lul voal­nu­lui şi a lovit o cru­ce de mar­mu­ră. În urma impac­tu­lui vio­lent, feme­ia a fost arun­ca­tă din maşi­nă.

Eu am văzut acci­den­tul. Încerc să îmi revin, nu am văzut asa ceva în via­ța mea… Mași­nă zbu­rând!!! Veneam de la Con­stan­ța, doam­na cu acci­den­tul ple­ca spre Con­stan­ța, cred ca a avut vite­za, a pier­dut con­tro­lul vola­nu­lui și a lovit o cru­ce de mar­mu­ră și a fost arun­ca­ta din mași­nă!!!”, a poves­tit o con­stă­nţean­că.

Din 23 August, lucra la casa, la maga­zin Bri­ck ple­ca­se de la mun­ca, se ducea spre casa! Dum­ne­zeu să o te odih­neas­că în pace ‚dra­ga mea pri­e­te­na și cole­gă”, a scris o apro­pi­a­tă a Rodi­căi.

(sur­să: Dobrogea.TV. foto: Man­ga­lia — Comu­ni­ta­te Onli­ne).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply