1 DECEMBRIE NU E O DATĂ CALENDARISTICĂ, CI PECETEA ETERNITĂŢII!

0
213

1 DECEMBRIE NU E O DATĂ CALENDARISTICĂ, CI PECETEA ETERNITĂŢII!

REGINA MARIA:

Te bine­cu­vân­tez, iubi­tă Româ­nie, ţara bucu­ri­i­lor şi dure­ri­lor mele, fru­moa­să ţară, care ai tră­it în ini­ma mea şi ale cărei cărări le-am cunos­cut toa­te. Fru­moa­să ţară pe care am văzut‑o între­gi­tă, a cărei soar­tă mi‑a fost îngă­du­it să o văd împli­ni­tă. Fii tu veş­nic îmbe­lşu­ga­tă, fii tu mare şi pli­nă de cin­ste, să stai veş­nic fal­ni­că prin­tre naţiuni, să fii cin­sti­tă, iubi­tă şi înţe­lea­să”.

Miron Sco­ro­be­te, 30 nov.2020.


Man­ga­lia News, 01.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply