Știați de unde provin denumirile notelor muzicale? Ați auzit de călugărul benedictin Guido d’Arezzo?

0
255

STIAȚI CĂ inter­pre­ta­rea denu­mi­rii note­lor muzi­ca­le este:
Do – Domi­nus – Dum­ne­zeu;
Re – Rerum – mate­rie;
Mi – Mira­cu­lum – mira­col;
Fa – Fami­li­as рla­ne­ta­ri­um – sis­tem solar;
Sol – Solis – Soa­re;
La – Lac­tea via – Calea Lac­tee;
Si – Side­rae – bol­ta cereas­că.

Sis­te­mul modern de nota­ție muzi­ca­lă a fost inven­tat în seco­lul al XI-lea de călu­gă­rul bene­dic­tin Gui­do d’A­re­z­zo.

Ini­țial, el uti­li­za sune­te­le „Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si” pen­tru a repre­zen­ta o octa­vă.
Ulte­ri­or, sune­tul „Ut” a fost înlo­cu­it cu sune­tul „Do”, de la cuvân­tul „Domi­nus” (Dum­ne­zeu), pen­tru ca Dum­ne­zeu să fie înce­pu­tul scă­rii muzi­ca­le.

Valen­tin Tana­se: Iubi­tor de muzi­că, mi-aș fi dorit să știu să cânt la pian.

Man­ga­lia News, 28.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply