Spitalul Municipal Mangalia își desfășoară activitatea în parametri normali | Paturi destinate Covid 19 | Situația de marți, 3 noiembrie

0
559

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în para­me­tri nor­mali | Astăzi se află sub tra­ta­ment 85 de pacienți | Cabi­ne­te­le ambu­la­to­rii de spe­cia­li­ta­te sunt dis­po­ni­bi­le în pavi­li­o­nul A, cu pro­gra­mări pre­a­la­bi­le.

Marți, 3 noiem­brie, din tota­lul celor 111 paturi des­ti­na­te COVID, 67 sunt ocu­pa­te cu pacienți con­fir­mați si 18 sunt pacienți sus­pecți.

MN: Sănă­ta­te mul­tă și aveți gri­jă de dum­ne­a­voas­tră: Res­pec­tați regu­li­le sani­ta­re!


Man­ga­lia News, 03.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply