Spitalul Municipal Mangalia își desfășoară activitatea în parametri normali | Astăzi se află sub tratament 88 de pacienți | Cabinetele ambulatorii de specialitate sunt disponibile în pavilionul A, cu programări prealabile

0
1112

Astăzi, luni, 02.11.2020, în spi­ta­lul nos­tru sunt tra­tați 88 pacienți, din­tre care 67 sunt con­fir­mați cu viru­sul SARS-Cov2, iar 21 sunt sus­pecți, în aștep­ta­rea rezul­ta­te­lor.
Men­țio­năm că la nive­lul spi­ta­lu­lui avem un număr total de 111 paturi des­ti­na­te COVID (76 con­fir­mați + 25 sus­pecți + 10 ATI).

Vă rea­min­tim că acti­vi­ta­tea spi­ta­lu­lui se des­fă­șoa­ră în para­me­tri nor­mali, Com­par­ti­men­tul de Pri­miri Urgen­țe vă stă la dis­po­zi­ție ori­când aveți nevo­ie, de ase­me­nea cabi­ne­te­le ambu­la­to­rii de spe­cia­li­ta­te vă așteap­tă în cadrul pavi­li­o­nu­lui A, cu pro­gra­mări pre­a­la­bi­le.


Man­ga­lia News, 02.11.2020. (sur­sa:


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply