Spitalul Municipal Mangalia: Din totalul celor 111 paturi destinate COVID, gradul de ocupare, în data de 8 noiembrie, arată așa: 71 pacienți confirmați, 10 pacienti suspecți și 7 pacienți pe terapie intensivă

0
243

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia: Bună dimi­nea­ța și mulți ani sănă­toși, tutu­ror săr­bă­to­ri­ți­lor de astăzi! Să petre­ceți fru­mos, ală­tu­ri de cei dragi.

Din tota­lul celor 111 paturi des­ti­na­te COVID, gra­dul de ocu­pa­re, în data de 8 noiem­brie, ara­tă așa: 71 pacienți con­fir­mați, 10 pacien­ti sus­pecți și 7 pacienți pe tera­pie inten­si­vă.

NB: Cabi­ne­te­le ambu­la­to­rii de spe­cia­li­ta­te sunt dis­po­ni­bi­le în pavi­li­o­nul A, cu pro­gra­mări pre­a­la­bi­le.


Man­ga­lia News, 08.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply