Spitalul Municipal Mangalia a stabilit un program de “primiri pachete” | Situația pacienților internați

0
495

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia a sta­bi­lit un pro­gram de “pri­miri pache­te”. Care este situ­a­ția pacien­ți­lor internați.

Infor­ma­tii utile:

Pen­tru a veni in spri­ji­nul pacien­ti­lor noș­tri, am sta­bi­lit un pro­gram de “pri­miri pache­te”. Ast­fel, in inter­va­le­le 7:30 — 8:00, 11:30 — 12:00 si 17:30 — 18:00, pot bene­fi­cia de “ser­vi­ci­ul de deli­ve­ry”, orga­ni­zat la nive­lul spitalului. 

Pache­tul va tre­bui să con­ți­nă un bilet cu date­le pacien­tu­lui (nume, pre­nu­me, eta­jul la care este inter­nat si un numar de telefon).

Situ­a­tia pacien­ti­lor inter­nati: 71 — con­fir­mați COVID; 18 — sus­pecți; 8 — Tera­pie Intensivă.

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Mangalia.


Man­ga­lia News, 21.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply