Rugăciunea Veșniciei noastre — poem sacru, semnat de Gabriela Apostu

0
187

Pen­tru ani­ver­sa­ții de astăzi, 8 noiem­brie, (dar nu numai), un gînd ca o rugă­ciu­ne:

Rugă­ciu­nea Veș­ni­ci­ei noas­tre

Tatăl nos­tru care ești în ceruri, sfin­țeas­că-se cără­ri­le noas­tre, pururi încu­nu­na­te cu liber­ta­tea cîn­te­cu­lui ari­pi­lor și a dimi­ne­ți­lor,

Vie Împă­ră­ția ta, pre­cum viu ne este gîn­dul, viu și făcă­tor de des­ti­ne, cro­i­tor ves­tit al tre­ce­rii noas­tre prin cîm­puri de maci și păduri de ste­jari, lumi­nă și întu­ne­ric,

Facă-se voia Ta, pre­cum în Cer, așa și‑n sufle­te­le noas­tre.

Pîi­ne ne-ai dat, ne-ai ier­tat, că doar cu iubi­re ne îmbraci pe fie­ca­re,
Ne-ai dat ape lim­pezi, în care sa ne scăl­dam tru­pul oste­nit, să ne oglin­dim sufle­tul, cînd ne e răz­boi sau pace…

Și cînd ne-om pri­vi, un om vom zări, chiar de roa­tă vom da pri­vi­rea, doar Unul vom soco­ti. Unul în toți și toți în Unul și ier­ta­re de vom cere, ier­ta­re vom pri­mi.

Izbă­veș­te-ne Tu, cînd ne‑o fi tare greu a ne mîn­tui noi înși­ne,

Căci a ta e Împă­ră­ția, Pute­rea și Sla­va.

Sla­vă zîm­be­tu­lui, sla­vă cîn­tu­lui, sla­vă pamîn­tu­lui rodi­tor, sla­vă teme­li­ei copa­ci­lor, Ceru­lui bine­fă­ca­tor, sla­vă spi­ri­tu­lui, sla­vă fiu­lui, fii­cei, tată­lui, mamei, Soa­re­lui și Lunii, sla­vă ape­lor, ori­zon­tu­lui și valu­lui, în nume­le Tată­lui, al Fiu­lui și al Sfin­tu­lui Duh, acum și‑n puru­rea minu­ne.

Așa să fie!

Gabrie­la Apos­tu, 8 noiem­brie 2018.

MN: Alte fru­moa­se gân­duri așter­nu­te de cole­ga noas­tră dra­gă, Gabrie­la Apos­tu, pe pagi­ni­le vir­tu­ale ale coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News, puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 08.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply