Rapsodia Română, una dintre cele mai frumoase melodii naționale pe care România le are, interpretată la muzicuță de patru tineri din Asia [VIDEO]

0
442

Ora muzi­ca­la: Sce­na mi se pare incre­di­bi­lă. Patru tineri din Asia stau pe iar­bă și “la un pahar de vor­bă”, cân­tă una din­tre cele mai fru­moa­se melo­dii națio­na­le pe care Româ­nia le are. Oare câți tineri români de vâr­sta lor știu să cân­te aceas­tă melo­die? Și încă ceva: Copi­ii ăștia cân­tă Rap­so­dia Româ­nă la muzi­cu­ță. Un instru­ment pe care, până acum câți­va ani, îl găseai în fie­ca­re casă…


Man­ga­lia News, 15.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply