OLIMPIADA DE BENZI DESENATE va anunța CÂȘTIGĂTORII PRIMEI EDIȚII, Marți, 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României

0
250

OLIMPIADA DE BENZI DESENATE va anunța CÂȘTIGĂTORII PRIMEI EDIȚII, Marți, 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Marti, 1 Decem­brie 2020, ora 10.00, vom avea oca­zia să‑i ascul­tăm, onli­ne, pe Mihai Cova­liu — pre­șe­din­te al Comi­te­tu­lui Olim­pic si Spor­tiv Român, Simo­na Amâ­nar Tabă­ră — pre­se­din­te Aca­de­mia Olim­pi­că Româ­nă, Doru Dinu Glă­van — pre­șe­din­te Aca­de­mia Olim­pi­că Româ­nă, fili­a­la Caraș Seve­rin / pre­șe­din­te UZPR, Adri­an Maju­ru — mana­ger Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, Valen­tin Tana­se — pic­tor, sculp­tor, autor de benzi dese­na­te, pre­se­din­te­le juri­u­lui si Mihai I. Graj­dea­nu — autor si pro­fe­sor de benzi dese­na­te, ini­ti­a­to­rul Olim­pi­a­dei de Benzi Dese­na­te.

Cu aceas­tă oca­zie, se vor anun­ța câști­gă­to­rii Olim­pi­a­dei BD și des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei cu lucră­ri­le fina­liș­ti­lor. Video va fi pos­tat pe pagi­na Fb Olim­pi­a­da de benzi dese­na­te.


Man­ga­lia News, 29.11.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply