Modelul actualizat al Declarației pe proprie răspundere, pentru municipiul Constanța

0
836

Aces­ta este mode­lul actu­a­li­zat al decla­ra­ției pen­tru muni­ci­pi­ul Con­stan­ța. Vă amin­tim că aceas­ta poa­te fi redac­ta­tă și de mână, cu res­pec­ta­rea tutu­ror câm­pu­ri­lor obli­ga­to­rii din decla­ra­ția tip (nume­le și pre­nu­me­le, data naș­te­rii, adre­sa locuinței/gospodăriei/locului acti­vi­tă­ții pro­fe­sio­na­le, moti­vul depla­să­rii, data com­ple­tă­rii), nece­si­tând tot­o­da­tă sem­nă­tu­ra olo­gra­fă a titularului.

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE CONSTANȚA 20nov2020


Man­ga­lia News, 20.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply