Modalități naturale pentru alcalinizarea corpului

0
247

Modalități naturale pentru alcalinizarea corpului.

Sti­ai ca, intr-un mediu alca­lin, viru­sii, bac­te­ri­i­le si ciu­per­ci­le nu se pot repro­du­ce si nici macar supra­vi­e­tui? Si, cel mai impor­tant din toa­te, sti­ai ca intr-un corp alca­li­ni­zat este impo­si­bil sa apa­ra celu­la can­ce­roa­sa? Aces­tea sunt doar cate­va din­tre con­clu­zi­i­le unor mari oameni de sti­in­ta cu pri­vi­re la alca­li­ni­za­re, pre­cum este si Dr. Otto Hein­ri­ch War­bu­rg, cas­ti­ga­tor al Pre­mi­u­lui Nobel pen­tru Medi­ci­na.

Aci­di­ta­tea a fost core­la­ta cu dure­rea, exce­sul de gre­u­ta­te si cu alte mari pro­ble­me de sana­ta­te. Din feri­ci­re, a‑ti face cor­pul mai alca­lin (opu­sul aci­di­ta­tii), nu este deloc com­pli­cat:

Gar­ga­ra cu ulei de cocos

Dimi­ne­a­ta, pe sto­ma­cul gol, mes­te­ca o lin­gu­ra de ulei de cocos, timp de 15 – 20 de minu­te. Plimba‑l prin toa­ta gura si apoi scuipa‑l. Aceas­ta teh­ni­ca veche, ayur­ve­di­ca, aju­ta la eli­mi­na­rea toxi­ne­lor si a exce­su­lui de aci­di­ta­te, per­mi­tand sis­te­mu­lui imu­ni­tar sa-si faca trea­ba si redu­cand infla­ma­tia.

Sala­ta ver­de

Manan­ca o sala­ta ver­de mare, data prin suc de lama­ie si ulei de masli­ne. Ver­de­tu­ri­le sunt prin­tre cele mai bune sur­se de mine­ra­le alca­li­ne, pre­cum cal­ci­ul si mag­ne­ziu.

Lama­i­le

Lama­i­le raman cel mai alca­lin ali­ment din­tre toa­te. Aces­tea sunt un bun dez­in­fec­tant natu­ral, pot tra­ta rani des­chi­se si au rezul­ta­te bune in lup­ta cu viru­sul gri­pal. Lama­i­le aju­ta si la deto­xi­fi­e­re si la ener­gi­za­rea fica­tu­lui.

Rada­ci­noa­se­le

In medi­ci­na tra­di­tio­na­la chi­ne­za, rada­ci­noa­se­le au un rol “yang” de vin­de­ca­re. Aces­tea sunt mai boga­te in mine­ra­le decat alte legu­me, motiv pen­tru care ar tre­bui sa fie de nelip­sit din mese­le tale zil­ni­ce. Con­su­ma ridichi (albe, negre sau rosii), sfe­cla, morcovi, napi, hrean si teli­na. Usor de gatit, la aburi sau fier­te doar 20 de minu­te, aces­te rada­ci­noa­se iti vor da ener­gie si sati­e­ta­te.

Con­ti­nu­a­rea, pe naturavindecatoare.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply