Miron Scorobete: Columna este cel mai plenar, cel mai profund, cel mai înălţător exeget al dacilor!

0
210

Miron Sco­ro­be­te: Colum­na este cel mai ple­nar, cel mai pro­fund, cel mai înă­lţă­tor exe­get al dacilor!

În tablo­ul-poem de aici, subiec­tul copleşi­tor sunt copi­ii. Copii pe jos, copii în bra­ţe, copii pe umeri, copii pe cap. Copii la toa­te nive­le­le, copii abso­lut pes­te tot pe unde ar putea să fie.

Pen­tru acei copii au tru­dit ei, pen­tru acei copii s‑au bătut pe toa­te câm­pu­ri­le de lup­tă, pen­tru acei copii s‑au luat la trân­tă cu ani­ma­le­le săl­ba­ti­ce prin cir­curi, au cărat blo­curi de pia­tră la cetă­ţi şi la ape­duc­te, au făcut ziduri de sute de mile prin Anglia, pen­tru acei copii au mai şi murit.

Dar v‑aţi gân­dit vreo­da­tă că acei copii sun­tem noi? V‑aţi recu­nos­cut? Nici un popor nu are foto­gra­fii din copi­lă­ria lui. Noi avem.

Fereas­că-ne Dum­ne­zeu să nu fim demni de atâ­ta dăru­i­re, dăru­i­re de ei înşi­şi, pen­tru noi, din par­tea părinţi­lor noştri!

Fereas­că-ne Dumnezeu!

Ima­gi­nea ori­gi­na­lă, aici: columnaluitraian.ro/ro/imaginile-columnei

Mai mult des­pre COLUMNA LUI TRAIAN, aici: columnaluitraian.ro


Man­ga­lia News, 22.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply