MERA RESORT VENUS ANGAJEAZĂ PERSONAL PENTRU SEZONUL 2021

0
261

MERA RESORT VENUS ANGAJEAZĂ PERSONAL PENTRU SEZONUL 2021.
 
Din 2015, Mera Hotels con­stru­ieș­te vacan­țe memo­ra­bi­le pe lito­ra­lul româ­nesc. Suc­ce­sul poveș­ti­lor de vacan­ță la Mera este defi­nit de pasiu­nea oame­ni­lor pen­tru exce­len­ță, de ospi­ta­li­ta­te și dorin­ța de fi cei mai buni, indi­fe­rent de situ­a­ții, schim­bări sau pro­vo­cări. Obiec­ti­vul nos­tru este satis­fac­ția oas­pe­ți­lor!

Vino și tu în #Echi­pa­Me­ra­Ho­tels!


Man­ga­lia News, 10.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply