Marea, Tinca și minunatele sale straie populare [galerie FOTO]

0
342

Ade­vă­ra­te­le comori ale unui om se află în sufle­tul său…, sunt toa­te sen­ti­men­te­le fru­moa­se, forţa cu care se ridi­că, ori de câte ori via­ţa îl înge­nun­chea­ză, spi­ri­tul liber, bună­ta­tea, gene­ro­zi­ta­tea cu care împar­te tot ce are mai bun şi mai fru­mos, cre­dinţa şi iubi­rea cu care se dăru­ieş­te lumii… Iar fără aces­te comori, până şi cei mai boga­ţi oameni sunt foar­te, foar­te săraci… (Iri­na Binder).

Mai mul­te poze, în albu­mul foto de pe facebook.com/tuta.racaru

MN: Des­pre admi­ra­bi­la doam­nă Tin­ca Răca­ru și colec­ția sa de cos­tu­me popu­la­re, Man­ga­lia News a publi­cat o serie de arti­co­le ce pot fi vizu­a­li­za­te AICI.

Vizi­tați Colec­ția Etno­gra­fi­că Tin­ca Răca­ru! Dar și IA DE LA MALUL MĂRII!


Man­ga­lia News, 22.11.2020.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply