Lucrările domnului Goleanu Aurel, 78 ani, din Mangalia, reflectă pasiune, răbdare, artă! [FOTO]

0
357

Lucră­ri­le dom­nu­lui Golea­nu Aurel, 78 ani, din Man­ga­lia, reflec­tă pasiu­ne, răb­da­re, artă!

Impre­sio­nați de rea­li­ză­ri­le dom­nu­lui Aurel Golea­nu, îl invi­tăm să ne des­tă­i­nu­ie, pe adre­sa redac­ți­ei — [email protected], câte ceva din secre­te­le pasiu­ni­lor sale: Cum se numesc lucră­ri­le pe care le vedem în foto­gra­fi­i­le trans­mi­se nouă de o dra­gă citi­toa­re a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, din ce mate­ri­a­le sunt rea­li­za­te, ce pro­iec­te are în lucru etc etc. Îi dorim sănă­ta­te depli­nă și cât mai mul­te ase­me­nea pro­iec­te fru­moa­se!


Man­ga­lia News, 26.11.2020. (Mul­țu­mim, Ele­na T).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply