Localitățile Tuzla, Rasova și Aliman, propuse pentru intrarea în carantină, începând cu data de miercuri, 02.12.2020, ora 08:00 [documente]

0
197

Localitățile Tuzla, Rasova și Aliman, propuse pentru intrarea în carantină, începând cu data de miercuri, 02.12.2020, ora 08:00.

Prin hotă­râri­le vota­te astăzi, prin sis­tem elec­tro­nic, în ședin­ța CJSU, s‑a pro­pus intra­rea în caran­ti­nă pen­tru U.A.T. Tuz­la, U.A.T. Raso­va și U.A.T. Ali­man, înce­pând cu data de 02.12.2020, ora 08:00. Măsu­ra va fi vala­bi­lă pen­tru urmă­toa­re­le 14 zile, cu posi­bi­li­ta­te de pre­lun­gi­re, dacă situ­a­ția o va cere.

Astăzi, rata de inci­den­ță în U.A.T. Tuz­la este de 7,51, cu 55 de cazuri con­fir­ma­te, la o popu­la­ție de 7.328 de locu­i­tori. În U.A.T. Raso­va, inci­den­ța este de 6,14, cu 23 de cazuri con­fir­ma­te, la o popu­la­ție de 3.746 de locu­i­tori, iar în U.A.T. Ali­man, rata de inci­den­ță a ajuns la 6,09, cu 17 cazuri con­fir­ma­te, la o popu­la­ție de 2.792 de locu­i­tori.

H 96 Tuz­la

H 95 Raso­va

H 94 Ali­man


Man­ga­lia News, 30.11.2020. (sur­sa: Pre­fec­tu­ra Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply