Joi se întrerupe curentul în Costinești și în Neptun | Zonele / străzile afectate

0
202

Săp­tămâ­na 23–29 noiem­brie, ENEL va între­ru­pe curen­tul elec­tric, în sudul lito­ra­lu­lui, după urmă­to­rul pro­gram:

Joi, 26 Noiem­brie 2020: 

Sta­tiu­nea Cos­ti­ne­s­ti, car­ti­er Schi­tu, cu stra­zi­le: Mari­na­ri­lor; Pal­ti­ni­lor; Cio­cir­li­ei; Pri­vi­ghe­to­ri­lor; Arta­ru­lui; Ste­ja­ru­lui; Izla­zu­lui; Tei­lor; Cas­ta­ni­lor; Fero­vi­a­ri­lor; Zona Manas­ti­re; Zona Gol­ful Fran­cez, res­pec­tiv Rada­ru­lui – între­ru­pe­re par­ti­a­lã. 09:00 — 17:00.

Sta­tiu­nea Nept­un, cu Vile­le: Visi­nul, Cire­sul, Parul, Nucul, Alu­nul, Marul, Pier­si­cul, Bufet Day­to­na — Pla­ja Nept­un — între­ru­pe­re tota­lã. 09:00 — 17:00.

E‑Distribuție anun­ță pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor din aceas­tă săp­tămâ­nă, în zona Dobro­gea:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 23.11.2020 — 29.11.2020


Man­ga­lia News, 22.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply