IN MEMORIAM Regrete eterne din partea colectivului Liceului Teoretic ”Callatis” Mangalia, la trecerea în neființă a domnului BARGAN MARCEL, soțul colegei noastre, Bargan Gabriela

0
2153

Regre­te eter­ne…

Atunci când cuvin­te­le sunt depă­și­te de regre­tul pe care ar tre­bui să‑l expri­me, nu rămâ­ne decât să ne rugăm în tăce­re pen­tru sufle­tul celui care a fost Bar­gan Mar­cel.

Colec­ti­vul Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis” Man­ga­lia anun­ță cu pro­fund regret și tris­te­țe tre­ce­rea în nefi­in­ță a dom­nu­lui BARGAN MARCEL, soţul cole­gei noas­tre, Bar­gan Gabrie­la. A fost un tată şi un soţ model, un pro­fe­si­o­nist desă­vâr­șit și un OM deo­se­bit. Trans­mi­tem sin­ce­re con­do­lean­țe fami­li­ei îndo­li­a­te şi greu încer­ca­te.


MESAJ din par­tea fami­li­ei:

Înge­rii să îi veghe­ze dru­mul către Lumi­nă! Dum­ne­zeu să îl odih­neas­că în pace! Ne este greu sa gasim cuvin­te­le potri­vi­te, acum cand am aflat că un om drag din vie­ti­le si din fami­lia noas­tra, ne‑a para­sit. Tru­pul nein­su­fle­tit al fra­te­lui nos­tru, Mari­cel Bar­gan, a fost depus in sea­ra asta la cape­la bise­ri­cii din Lima­nu, unde i se poa­te adu­ce un ultim oma­giu, până mier­curi, 18 noiem­brie 2020, cand va avea loc inmor­man­ta­rea! Dum­ne­zeu sa te odih­neas­ca in pace, inge­rul nos­tru! ❤

Chi­ri­ta Anca: În data de 16.11.2020 s‑a stins din via­ță cama­ra­dul pom­pier Mari­cel Bar­gan… Avea doar 42 de ani și a acti­vat în cadrul Sec­ți­ei de Pom­pieri Man­ga­lia din anul 2006. Dum­ne­zeu să te odih­neas­că in pace, Mari­cel, sa veghezi asu­pra cole­gi­lor tai și a fami­li­ei de sus, de lân­gă îngeri… Con­do­lean­țe fami­li­ei, con­do­lean­țe cole­gi­lor!

MN: Con­do­lean­țe, fami­li­ei îndu­re­ra­te. Dum­ne­zeu să‑l odih­neas­că în pace…


Man­ga­lia News, 16.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply