Grup infracțional organizat, destructurat de polițiști: 40 de persoane din Eforie, Mangalia, Tuzla și Techirghiol au fost reținute

0
606

Urma­re a celor 69 de per­che­zi­ții efec­tu­a­te de poli­țiș­tii Bri­gă­zii de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Orga­ni­za­te Con­stan­ța, împre­u­nă cu pro­cu­ro­rii D.I.I.C.O.T. – S.T. Con­stan­ța, la data de 11 noiem­brie 2020, au fost puse în apli­ca­re 111 man­da­te de adu­ce­re. Un număr de 40 de per­soa­ne bănu­i­te de con­sti­tu­i­re a unui grup infrac­țio­nal orga­ni­zat, tra­fic de dro­guri de risc și de noi sub­stan­țe psi­hoac­ti­ve, pre­cum și spă­la­re de bani, au fost reținute.

Au fost ridi­ca­te, în vede­rea indis­po­ni­bi­li­ză­rii, 800 de gra­me de can­na­bis, 1 kilo­gram de sub­stan­ță pul­ve­ru­len­tă (sub­stan­ță cu efect psi­hoac­tiv), 14 bucăți de mela­to­ni­nă, 51 de com­pri­ma­te de ecs­ta­sy, 15 grin­de­re, 10 cân­ta­re, 955 de pli­cu­le­țe auto­si­gi­lan­te goa­le și 4.000 de țiga­re­te sus­cep­ti­bi­le a pro­ve­ni din acti­vi­tăți de contrabandă.

Con­ti­nu­a­rea, în focuspress.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply