Drumul Cărții”, de la Biblioteca Municipală Mangalia, prin Grădina Culturală Callatis, spre publicul larg

0
253

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Vă pre­zen­tăm, azi, “Dru­mul Căr­ții”, de la Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia, prin Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis, spre dum­ne­a­voas­tră, publi­cul larg.

Dobro­gea, un “lea­găn de mul­ti­cul­tu­ra­li­ta­te”, mar­chea­ză azi 142 de ani memo­ra­bili, cu încăr­că­tu­ră isto­ri­că pen­tru noi toți.

Pământ încăr­cat de isto­rie și plin de legen­de, Dobro­gea ne‑a fer­me­cat în pri­mul rând prin mul­ti­cul­tu­ra­li­ta­te. Comu­ni­tă­ți­le etni­ce care locu­iesc în acest spa­țiu sunt un exem­plu de con­vie­țu­i­re.

La mulți ani, Dobro­gea!


Man­ga­lia News, 14.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply