Direcția Asistență Socială Mangalia distribuie în continuare, gratuit, măști de protecție familiilor și persoanelor defavorizate de pe raza municipiului Mangalia

0
376

Bună ziua!
Vă infor­măm că înce­pând de vineri, 06.11.2020, măș­ti­le de pro­tec­ție se vor acor­da în con­ti­nu­a­re gra­tu­it fami­li­i­lor și per­soa­ne­lor defa­vo­ri­za­te de pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, con­form Ordo­nan­ței nr. 78/2020, astfel:

  • La Cen­trul de la fos­ta Pia­ță Saturn (lân­gă maga­zi­nul Profi) inclu­zând stă­zi­le afe­ren­te: Șos. Con­stan­ței, Roze­lor, Gre­en­port, Pic­tor Tonit­za, Ion Cre­an­gă, Muncitorului.
  • La sedi­ul Direc­ți­ei Asis­ten­ță Soci­a­lă din Stra­da Del­fi­nu­lui, nr.1, inclu­zând centrele/străzile afe­ren­te dis­tri­bu­i­rii pache­te­lor cu ali­men­te de la Cen­trul Pes­că­ruș și la
  • Cen­trul de la Sala de Sport a Șco­lii Gene­ra­le Nr. 1.

Pro­gra­mul de dis­tri­bu­i­re va fi de la ora 08.00, la ora 16.00.

Vă mul­țu­mim și vă așteptăm!


Man­ga­lia News, 06.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply