Depistaţi la pescuit cu unelte interzise de lege, pe canalul Dunăre-Marea Neagră

0
133

În cur­sul dimi­ne­ții de vineri, în jurul orei 06.00, un echi­paj de jan­dar­me­rie din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa a obser­vat două per­soa­ne care sco­teau din apă mai mul­te pla­se de pes­cu­it, pe malul cana­lu­lui Dună­re – Marea Nea­gră, între loca­li­tă­ţi­le Satu Nou şi Mir­cea Vodă.

În urma veri­fi­că­ri­lor, jan­dar­mii au sta­bi­lit că cei doi băr­ba­ţi, ambii din Med­gi­dia, pes­cu­iau fără să aibă auto­ri­za­ție pen­tru aceas­tă acti­vi­ta­te, folo­sind unel­te inter­zi­se de lege (pla­să tip mono-fila­ment) şi o ambar­ca­ţiu­ne pne­u­ma­ti­că impro­vi­za­tă.

Deo­a­re­ce fap­te­le per­soa­ne­lor în cau­ză sunt sus­cep­ti­bi­le de a fi infra­cţiuni pre­vă­zu­te şi san­cţio­na­te de  O.U.G. nr. 23 /2008 pri­vind pes­cu­i­tul şi acva­cul­tu­ra, jan­dar­mii au întoc­mit pro­ce­sul-ver­bal de sesi­za­re, pe care l‑au îna­in­tat împre­u­nă cu mij­loa­ce­le mate­ri­a­le de pro­bă lucră­to­ri­lor Pos­tu­lui de Poli­ție Trans­por­turi Fero­vi­a­re / Nava­le Med­gi­dia, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.


Man­ga­lia News, 14.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply