Consiliul Local Mangalia, convocat în ședință extraordinară, de îndată, joi, 5 noiembrie

0
317

DISPOZIȚIA NR.1518, pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia
în ședin­ța extra­or­di­na­ră, con­vo­ca­tă de înda­tă, din data de 05.11.2020.

Con­vo­ca­tor sedin­ta extra­or­di­na­ra, con­vo­ca­ta de inda­ta, din data de 05.11.2020.


Man­ga­lia News, 05.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply