Chiar dacă e toamnă, gândurile noastre merg pe repede înainte spre acele sâmbete când UnBar — Vama Veche prinde culoare. Ești și tu acolo? #UnBar #VamaVeche

0
224

Pri­ma zi a ulti­mei luni de toam­nă. Res­pi­răm pro­fund și #Rezis­tăm. #unbar #Vama­Ve­che:

În aștep­ta­rea vre­mu­ri­lor din nou pli­ne, ne luăm pau­za obli­ga­to­rie de la mun­că la #unbar #Vama­Ve­che. Tu?

Chiar dacă e abia toam­nă, gân­du­ri­le noas­tre merg pe repe­de îna­in­te spre ace­le sâm­be­te când unbar — Vama Veche prin­de culoa­re. Ești și tu aco­lo? #unbar #Vama­Ve­che:

MN: Cele­lal­te pos­tări cu Foto/Video de la #UnBar din Vamă, le-am publi­cat cu drag AICI.


Man­ga­lia News, 08.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply