Beți ZER pentru creșterea imunității, combaterea infecțiilor, scăderea colesterolului și pierderea în greutate

0
168

Cei care pre­pa­ră brân­za sau cașul în casă, cunosc fap­tul că zerul care rămâ­ne, după ce pro­du­se­le lac­ta­te sunt lăsa­te la scurs, este foar­te bun pen­tru sănă­ta­te și nu tre­bu­ie arun­cat. Aceas­tă zea­mă întă­reș­te cor­pul, creș­te imu­ni­ta­tea și are pute­rea de a com­ba­te sau chiar tra­ta une­le afec­țiuni.

Zerul crud este un com­plex de pro­te­i­ne deri­va­te din lap­te, fiind con­si­de­rat un ali­ment func­țio­nal și un medi­ca­ment natu­ral, înzes­trat cu o serie de bene­fi­cii impor­tan­te pen­tru sănă­ta­te, în spe­cial pen­tru imu­ni­ta­te. Lac­to­fe­ri­na, beta-lac­to­glo­bu­li­na, alfa-lac­tal­bu­mi­na, gli­co­ma­cro­pep­ti­de­le și imu­no­glo­bu­li­ne­le sunt doar câte­va exem­ple de com­puși din zer care au demon­strat o acțiu­ne imu­nos­ti­mu­la­toa­re deo­se­bi­tă.

Efec­te­le tera­pe­u­ti­ce uimi­toa­re ale zeru­lui 

– anti-hiper­ten­si­ve (redu­ce­rea ten­siu­nii arte­ri­a­le);
– anti-tumo­ra­le (com­ba­te­rea tumo­ri­lor);
– hipo­li­pi­de­mic (scă­de­rea coles­te­ro­lu­lui și tri­gli­ce­ri­de­lor);
– anti­vi­ra­le (com­ba­te­re a viru­su­ri­lor);
– anti­bac­te­rie­ne (com­ba­te­re a bac­te­ri­i­lor).

Prin­ci­pa­lul meca­nism prin care zerul exer­ci­tă aces­te efec­te tera­pe­u­ti­ce este trans­for­ma­rea intra­ce­lu­la­ră a ami­noa­ci­du­lui ciste­i­nă în glu­ta­tion, un anti­o­xi­dant intra­ce­lu­lar potent.

Cura cu zer – indi­ca­ții tera­pe­u­ti­ce 

Con­ti­nu­a­rea, pe: lataifas.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply