131 de tipuri de MĂȘTI NECONFORME!!! Sistemul European de Alertă Rapidă a emis o nouă atenționare

0
180

Info­Cons revi­ne cu o nouă aler­tă emi­să prin Sis­te­mul Euro­pean de Aler­tă Rapi­dă, ast­fel con­form celor 22 aler­te trans­mi­se nume­ri­cul măș­ti­lor de pro­tec­ție necon­for­me ajun­ge la 131!!!

1. Pri­ma aler­tă a fost trans­mi­să în data de 28 Apri­lie 2020 pen­tru 4 tipuri de măști

2.  cea de‑a doua aler­tă a fost trans­mi­să în data de 9 Mai 2020 pen­tru alte 7 noi tipuri de măști.

3. cea de‑a tre­ia aler­ta in data de 22 Mai 2020 pen­tru alte 6 noi tipuri de masti,

4. cea de‑a patra aler­ta in data de 29 Mai 2020 pen­tru alte 15 tipuri de masti,

5. cea de‑a cin­cea aler­ta in data de 05 Iunie 2020 pen­tru alte 7 tipuri de masti, 

6. cea de‑a sasea aler­ta trans­mi­sa in data de 19 iunie 2020 pen­tru alte 2 tipuri de masti,

7. cea de‑a sap­tea aler­ta emi­sa in data de 26 iunie 2020 pen­tru 12 tipuri de masti,

8. cea de‑a opta aler­ta emi­sa in data de 03 Iulie 2020,

9. cea de‑a noua aler­ta emi­sa in data de 10 Iulie 2020 pen­tru 18 tipuri de masti necon­for­me,

10. cea de‑a zecea aler­ta emi­sa in data de 17 Iulie 2020 pen­tru 7 tipuri de masti neconforme,

11. cea de‑a unspre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 24 Iulie 2020 ,

12. cea de‑a dou­as­pre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 31 Iulie 2020 pen­tru 9 tipuri de masti necon­for­me,

13. cea de‑a trei­spre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 07 August 2019 pen­tru 5 tipuri de masti necon­for­me in

14.  — 15. 14 August 2020 si 21 August 2020 au fost emi­se aler­te pen­tru un sin­gur tip mas­ca neconforma,

16. cea de‑a sai­spre­ze­cea aler­ta in data de 11 Sep­tem­brie 2020 pen­tru inca 6 tipuri de masti neconforme,

17. 16 Octom­brie 2020 cea de‑a sap­te­spre­ze­cea aler­ta cu 3 tipuri de masti neco­for­me,

18. a opt­spre­ze­cea in data de 17 Octom­brie 2020 cu 1 tip de msca,

19. cea de‑a nou­as­pre­ze­cea in data de 30 Octom­brie 2020 cu 1 tip de masca ;

20. 06 Noiem­brie 2020 cea de‑a dou­a­ze­cea aler­ta ‚cu 2 tipuri de masti;

21. 13 Noiem­brie 2020, cea de‑a dou­a­ze­ci­siu­na aler­ta, cu 2 tipuri de masti;

22. si astazi, 20 Noiem­brie 2020, cea de‑a dou­a­ze­ci­si­do­ua aler­ta, cu 8 tipuri de masti.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply