Ziua Mondială a Animalelor — 4 octombrie, aleasă în memoria Sfântului Francisc de Assisi, patronul spiritual al animalelor

0
185

Ini­ţi­a­tă în anul 1931, la o con­ven­ție a eco­lo­gi­ş­ti­lor din Flo­renţa, Ziua Mondi­a­lă a Ani­ma­le­lor este mar­ca­tă în fie­ca­re an, la 4 octom­brie.

Momen­tul cele­bră­rii a fost ales în memo­ria Sfân­tu­lui Francisc de Assi­si (1182–1226), înte­me­ie­to­rul Ordi­nu­lui Franciscan și pro­tec­tor al ani­ma­le­lor, cano­ni­zat la 4 octom­brie 1228.

Pri­ma lege pen­tru pro­te­cţia ani­ma­le­lor, Martin’s Act, a fost vota­tă de par­la­men­tul bri­ta­nic, la 22 iulie 1822.

În toa­tă lumea, sunt orga­ni­za­te eve­ni­men­te şi cam­pa­nii prin care se atra­ge atenţia asu­pra cre­ş­te­rii alar­man­te a numă­ru­lui spe­ci­i­lor pe cale de dis­pa­ri­ţie.

Este uimi­tor modul în care ani­ma­le­le şi copi­ii lea­gă pri­e­te­nii. Efec­te­le tera­pe­u­ti­ce ale ani­ma­le­lor de com­pa­nie au fost demon­stra­te de nume­roa­se stu­dii, iar devo­ta­men­tul lor pen­tru oameni este mar­cat inclu­siv cu aju­to­rul unor săr­bă­tori dedi­ca­te, cum ar fi Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Câi­ne­lui și Ziua Inter­națio­na­lă a Pisi­cii. (europafm.ro).


Man­ga­lia News, 04.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply