[VIDEO] 20 de irakieni depistați de polițiștii de frontieră constănțeni, la marginea unei păduri, lângă localitatea Ostrov

0
117

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Sec­to­ru­lui Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Ostrov au depis­tat în apro­pi­e­rea fron­ti­e­rei de stat, la mar­gi­nea unei păduri, 20 de cetă­țeni din Irak, care au încer­cat să intre ile­gal în Româ­nia din R. Bul­ga­ria, pe la fron­ti­e­ra „ver­de”, cu sco­pul de ajun­ge într-un stat din ves­tul Euro­pei.

În data de 11.10.2020, în jurul orei 18.00, acţionând în baza unei infor­ma­ții, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Sec­to­ru­lui Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Ostrov, jude­țul Con­stan­ța, au des­co­pe­rit în apro­pi­e­rea fron­ti­e­rei de stat, la mar­gi­nea unei păduri din­tre loca­li­tă­ți­le Ese­chi­oi și Ostrov, 20 de cetă­ţeni stră­ini care nu îşi jus­ti­fi­cau pre­zenţa în zonă.

Ime­di­at, per­soa­ne­le în cau­ză au fost con­du­se la sedi­ul insti­tu­ți­ei, iar în cadrul pri­me­lor veri­fi­cări, s‑a sta­bi­lit că cei în cau­ză sunt cetă­țeni ira­kieni, 19 adulți cu vâr­ste cuprin­se între 18 și 25 de ani, și un minor în vâr­stă de 13 ani. La cer­ce­tări, aceștia au decla­rat că au încer­cat să intre ile­gal în ţară cu sco­pul de a ajun­ge într-un stat din ves­tul Euro­pei.

În cau­ză, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de tre­ce­re fra­u­du­loa­să a fron­ti­e­rei de stat, cetă­ţe­nii stră­ini fiind pre­dați, în cur­sul zilei de astăzi, con­form acor­du­lui de read­mi­sie româ­no-bul­gar, Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră din sta­tul vecin, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor şi dis­pu­ne­rii măsu­ri­lor lega­le ce se impun.


Man­ga­lia News, 12.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply