Valentin Tănase — “Iluzia Realității”

0
143

”De mul­te ori, ade­vă­ra­ta rea­li­ta­te nu este ceea ce pare a fi. Exis­tă întot­dea­u­na o rea­li­ta­te ascun­să, din­co­lo de apa­ren­țe­le direc­te, înșe­lă­toa­re.

Pla­ton afir­ma în con­cep­tul său filo­zo­fic că ima­gi­ni­le rea­li­tă­ții pe care le per­ce­pem cu sim­țu­ri­le noas­tre imper­fec­te nu sunt decât umbre pali­de ale ide­i­lor pri­mor­di­a­le care com­pun lumea și rea­li­ta­tea pro­fun­dă.

De‑a lun­gul tim­pu­lui, m‑a pre­o­cu­pat aceas­tă idee a ilu­zi­ei rea­li­tă­ții vizi­bi­le și a jocu­lui între real și ire­al, în măsu­ra în care am relu­at tema pic­tu­ra­lă “Ilu­zia Rea­li­tă­ții” în mai mul­te vari­an­te”.

Valen­tin Tăna­se, octom­brie 2020, Bucu­rești.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 10.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply