Valentin Tănase — “Femeia și marea”, un subiect ideal pentru pictură!

0
234

”Dese­ori, sim­bo­lul eter­nu­lui femi­nin a fost aso­ci­at cu sim­bo­lul mării. Afro­di­ta, zei­ța fru­mu­se­ții și iubi­rii în mito­lo­gia grea­că, s‑a năs­cut și a apă­rut din spu­ma mării. Feme­ia, ca și marea, sim­bo­li­zea­ză via­ța însăși, în toa­tă miș­ca­rea și pli­nă­ta­tea ei. Ca și marea, feme­ia poa­te fi blân­dă, cal­mă, liniș­ti­tă, sau agi­ta­tă, frămân­ta­tă, învol­bu­ra­tă. Ase­me­nea mării, feme­ia are întot­dea­u­na un mis­ter, o vra­jă și o for­ță de atrac­ție secre­tă.

Feme­ia și marea” — un subiect ide­al pen­tru pic­tu­ră!”

Valen­tin Tana­se, octom­brie 2020.


MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 17.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply