Un posibil tratament pentru COVID-19, descoperit de o adolescentă din SUA | A câștigat 25.000 de dolari pentru invenția sa

0
324

Ani­ka Che­bro­lu, o ado­les­cen­tă de 14 ani din Texas, a câști­gat edi­ția de anul aces­ta a com­pe­ti­ți­ei 3M Young Scien­tist Cha­l­len­ge și un pre­miu de 25.000 de dolari, pen­tru o des­co­pe­ri­re care ar putea oferi un posi­bil tra­ta­ment pen­tru COVID-19.

Inven­ția câști­gă­toa­re a ado­les­cen­tei folo­seș­te o meto­do­lo­gie in-sili­co, pen­tru a des­co­peri o mole­cu­lă care se poa­te lega selec­tiv de pro­te­i­na S (spi­ke) a viru­su­lui SARS-CoV‑2.

În ulti­me­le două zile, am văzut mul­te arti­co­le în pre­să des­pre pro­iec­tul meu pen­tru că impli­că viru­sul SARS-CoV‑2 și reflec­tă spe­ran­ța noas­tră colec­ti­vă pen­tru ca aceas­tă pan­de­mie să se sfâr­șeas­că. Și eu, la fel ca toa­tă lumea, îmi doresc să ne întoar­cem la vie­ți­le noas­tre nor­ma­le”, a spus Ani­ka, pen­tru CNN.

Pro­iec­tul nu era menit de la înce­put să găseas­că un tra­ta­ment pen­tru COVID-19

Citiți con­ti­nu­a­rea pe descopera.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply