TROFEUL MANGALIA SUPER RALLY 2020 A FOST ANULAT!

0
970

TROFEULMANGALIA SUPER RALLY 2020”, care urma să aibă loc sâm­bă­tă, 17 octom­brie, ca eta­pă a Cam­pi­o­na­tu­lui Natio­nal de Super Ral­ly Powe­red By Super­bet, orga­ni­za­tă de ACS AMC Racing și Pri­mă­ria Man­ga­lia, A FOST ANULAT, din moti­ve obiec­ti­ve, după cum a trans­mis AMC Racing.

Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Super Ral­ly — Powe­red by Super­bet: ”Desi ne-am fi dorit sa ince­pem sap­ta­ma­na cu ves­ti bune, din paca­te, cres­te­rea alar­man­ta a numa­ru­lui de cazuri COVID-19 ne obli­ga sa anu­lam Tro­fe­ul Man­ga­lia din acest wee­kend. Este o ves­te pe care nu ne-am fi dorit sa o anun­tam, insa vrem sa ne asi­gu­ram ca toti par­ti­ci­pan­tii sunt in sigu­ran­ta. Spe­ram sa reve­nim cat mai curand si cu ves­ti bune”. Echi­pa AMC Racing.

Mult suc­ces, la edi­ți­i­le vii­toa­re, lui Emil Ghi­nea, cam­pi­o­nul nos­tru!

Suc­ces, tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor la Rali­ul Man­ga­li­ei, edi­ția 2021! Vom reve­ni cu deta­lii.

Până atunci, reve­deți aici eve­ni­men­tul de anul tre­cut: SUPER RALLY MANGALIA 2019.  Și un BONUS VIDEO, aici:

WOW!!! Dani Otil: Best Lap Onbo­ard #MangaliaSuperRally2019 [Foto/VIDEO]

Later edit - Emil Ghi­nea: ”Împre­u­nă cu Pri­mă­ria Man­ga­lia, vom face tot posi­bi­lul să adu­cem acest eve­ni­ment anul vii­tor, când spe­răm să scă­păm de COVID19. Să ne reve­dem sănă­toși, în 2021!”.


Man­ga­lia News, 02.10.2020. (foto: Man­ga­lia, 2019). Repu­bli­ca­re: 12.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply