Transporturi agabaritice pe ruta Buzău — Constanța, Poarta 7

0
155

Transporturi agabaritice pe ruta Buzău — Constanța, Poarta 7.

În peri­oa­da 26.10.2020 — 30.10.2020, se vor des­fă­șu­ra două trans­por­turi cu depă­șiri ale mase­lor, pe tra­se­ul:

Buzău – DN2B – Spă­ta­ru — DN2 – Urzi­ceni — DN2A – Slo­bo­zia — DN2A – Țăn­dă­rei – Giur­geni — DN2A — Ovi­diu — A4 — Ovi­diu — Con­stan­ța, Poar­ta 7.

Vehi­cu­le­le trans­por­tă uti­la­je pen­tru indus­tria chi­mi­că.

Lăți­mea maxi­mă a unui vehi­cul este 7.61 m, vite­ză de depla­sa­re urmând a fi adap­ta­tă con­di­ți­i­lor de tra­fic. Men­țio­năm că în con­for­mi­ta­te OUG 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce vite­za maxi­mă de depla­sa­re a vehi­cu­le­lor cu depă­șiri este de 70 km/oră.

Eta­pe­le de des­fă­șu­ra­re ale trans­por­tu­ri­lor sunt sta­bi­li­te de poli­ția ruti­e­ră, care asi­gu­ră înso­ți­rea vehi­cu­lu­lui cu depă­șiri. Trans­por­tul nu se va des­fă­șu­ra în peri­oa­de­le și pe sec­toa­re­le de drum pe care sunt sem­na­la­te feno­me­ne mete­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se, prin codu­ri­le gal­ben, por­to­ca­liu sau roșu.


Man­ga­lia News, 26.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply