Tânăr de 19 ani din Mangalia, reținut pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și furt calificat

0
339

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul săvâr­și­rii unei infrac­țiuni de tâlhă­rie, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui de Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le al Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un tânăr de 19 ani, bănu­it de comi­te­rea fap­tei.

Ast­fel, la data de 19 octom­brie a.c., per­soa­na în cau­ză ar fi smuls unui băr­bat de 50 de ani, tele­fo­nul mobil, în timp ce aces­ta se afla pe o stra­dă din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Poli­țiș­tii au reți­nut în sar­ci­na tână­ru­lui în cau­ză comi­te­rea a două infrac­țiuni de furt cali­fi­cat și infrac­țiu­nea de furt, fap­te comi­se în peri­oa­da 25 sep­tem­brie — 16 octom­brie 2020.

Aces­ta a fost reți­nut pen­tru 24 de ore, iar în cur­sul zilei va fi pre­zen­tat instan­ței de jude­ca­tă cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă, fiind intro­dus în Cen­trul de Reţi­ne­re şi Ares­ta­re Pre­ven­ti­vă al Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța.

În cau­ză, poli­țiș­tii de inves­ti­ga­ții cri­mi­na­le con­ti­nuă cer­ce­ta­ri­le față de alți doi băr­bați, de 18, res­pec­tiv 21 de ani, bănu­iți de comi­te­rea infrac­țiu­ni­lor de furt cali­fi­cat.


Man­ga­lia News, 21.10.2020. (IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply